/VistaScan

VistaScan je nová technologie rentgenového zobrazovaní, kde se do úst pacienta vkládá, místo rigidního senzoru s kabelem, slabá flexibilní fólie. Tato velmi citlivá fólie (22 lp/mm) je po osnímkování nascenována do digitální podoby. Touto novou technologií jsme nejen zvýšili pohodní pacienta, ale pořizujeme nyní kvalitnější rentgenové snímky, které jsou potřebné jak z hlediska prevence a primární detekce, tak i z hlediska kontroly práce.