/Diagnocam

Světová jednička v detekci zubního kazu. Přístroj DIAGNOcam německé firmy KAVO slouží ke zjištění již minimálních kazů jak u dětí, tak dospělých. Jde o vyšetření laserovou sondou, vždy jednotlivého zubu, s okamžitou vizualizací na monitor umístění v zorném poli pacienta. Jde o převratnou technologii v oboru preventivního zubního lékařství. Vyšetření provádí vyškolená dentální hygienistka a snímky postižených zubů nahrává do karty vyšetřovaného pacienta. Zde jsou snímky archivovány pro potřeby zubního lékaře, ke stanovení následné léčby a pro dentální hygienistku k vyhodnocení kvality domácí péče pacienta.

Oproti rentgenovému snímku přístroj DIAGNOcam zviditelní již demineralizace zubů a počáteční kazy. Tyto informace jsou důležité pro sanaci postižených zubů již v počátečním stádiu. Zubní kaz je zánět tvrdé zubní tkáně způsobený mimo jiné bakteriemi, např. S. mutans. Je tedy důležité zánět/zubní kaz odstranit, čímž předcházíme větší ztrátě zubní tkáně, kterou musíme odpreparovat u již viditelného zubního kazu.

Vyšetření je bezbolestné a trvá pouze několik minut. Není nutná speciální příprava dutiny ústní. Celosvětově je doporučováno jak u dětí, tak dospělých.

Cena vyšetření 430,- Kč