/Naše vize

Dentální Centrum 2-K DENT jsme vybudovali s konceptem nabídnout pacientům kvalitní péči, profesionalitu, lidský přístup, příjemné zázemí, snadnou dostupnost. Stomatologii rozumíme, neboť se jí věnujeme více než 22let. Za tuto dobu jsem ošetřili tisíce pacientů. Tito pacienti nám zůstávají stále věrní. Docházejí na dentální hygienu, preventivní kontroly, ale i potřebná ošetření.

Zároveň akceptujeme i nové pacienty. Snažíme se jim poskytovat maximální a  komplexní péči. Naší předností je profesionalita na jednom místě.

MUDr. Martin Kittler,  jako senior lékař,  se věnuje vstupnímu vyšetření, plánování a konzultaci následné léčby,  složitým protetickým, endodontickým a chirurgickým   zákrokům.  Dcera MDDr.  Michala Jarešová se věnuje převážně adhesivní stomatologii,  estetice a pedostomatologii, tj. péči o dětské pacienty. Celý náš rodinný tým doplňuje manželka Vladislav Kittlerová, vystudovaná dentální hygienistka. Ta je naší prodlouženou rukou a  která díky dentální hygieně připraví pacienta k léčbě nejen po stránce psychické, ale provede i  doplňková diagnostická vyšetření. Čímž získáme veškeré  informace o kondici celého chrupu pacienta.  Poté jsme schopni provést cílenou či komplexní péči. Dentální hygiena, ač si to řada pacientů neuvědomuje, je velmi důležitá nejen pro celkové orální zdraví. Je prováděna současně  s preventivními kontrolami a vyšetřeními s tím spojenými  (RTG, CT, Diagnocam). Tato vyšetření dokáží odhalit případné problémy již v počátku, kdy rozhodně nejsou pacienty a mnohdy ani lékaři bez těchto vyšetření odhalitelné.

Celý tým včetně našich recepčních (Terza a Marcela) a sestiček (Michell,  Kačka, Katka, Eva) tvoří jedinečnou harmonii, tak aby pacient dostal nejen nejlepší možnou péči, ale cítil se úplně jinak než u jiných lékařů. O tom, že tomu tak je hovoří celá řada zpětných ohlasů od samotných pacientů. Ale i od ostatních kolegů, kdy například z důvodu stěhování pacientů jsme museli převzít jejich léčbu.

Jsme moderní centrum vybavené nejmodernějšími přístroji a technologiemi. Náš informační systém stále zdokonalujeme, tak aby byl nejen příjemnější  pro pacienty (potvrzování návštěv, komplexní digitalizace, zasílání ical návštěv do jejich mobilních kalendářů), ale hlavně uvolnil ruce našim asistentkám na recepci. Ty mají více času se věnovat osobně každému pacientovi, s ohledem na jejich časové i finanční možnosti. Nejsme tedy zatíženi zbytečnou administrativou, implementovali jsem i umělou inteligenci a o to více času nám zbývá na vlastní léčbu pacientů. I když  naše zkušenosti jsou rozsáhlé, stále se nezapomínáme vzdělávat, především v zahraničí, kde několikrát do roka absolvujeme hlavně praktické workshopy zaštítěné prestižními Univerzitami, klinikami či samotnými lékaři z privátních praxí.

Naším cílem je poskytovat nadále léčbu současným, ale i novým pacientům. Díky optimalizaci dokážeme věnovat čas pouze  jednomu pacientovi, tak aby naše léčba byla nejen úspěšná, ale i pro pacienta co nejméně stresující z hlediska počtu návštěv, diskomfortu po ošetření. Naše relaxační dospávací místnost po celkových analgosedacích  je tomu důkazem.