/Celková anestezie

Ošetření v celkové anestezii je vhodné nejen pro děti, ale také pro bázlivé pacienty mající strach ze zubního zákroku. Ošetření probíhá v naší ordinaci na zubním křesle pod dohledem anesteziologa, pacient si sám dýchá, nevnímá okolí a na zákrok si nepamatuje.
Na začátku ošetření zavede anesteziolog do žíly kanylu, kterou podává kombinaci analgetik (léky proti bolesti) a sedativ (léky navozující klid a uvolnění). Pacientovi jsou nasazeny kyslíkové brýle. Po celou dobu ošetření je sledován pacientům zdravotní stav. Po ukončení zákroku, pacient ještě 1 hodinu dospává v ordinaci a poté je v doprovodu propuštěn domů.