/Elements Obturation Unit

Elements Obturation Unit je přístroj používaný k zaplnění kořenových kanálků metodou termické kondenzace. Při endodontickém ošetření se musí nejprve odstranit veškerá infekční tkáň (infikovaná zubní pulpa), vydesinfikovat tento prostor. Poté jej hermeticky uzavřít, aby se zabránilo reinfekci zubu, která by vedla k selhání ošetření. Standardně se v endodoncii používají prefabrikované guttaperčové čepy, kterými se kanálek vyplní. Zubní kanálek ale není pouze kónická dutina, ale velmi složitý 3D systém propojovaných kanálků. Není tedy možné dosáhnout hermetického uzavření pouze prefabrikovaným čepem. Metodou termické kondenzace se do kanálkového systému aplikuje rozehřátá guttaperča, která se dále kondenzuje, aby vyplnila veškeré větvení kanálkového systému. Elements Obturation Unit je v současnosti nejsofistikovanější systém na světovém dentálním trhu, který používá i guru endodoncie Dr. Stephan Buchanan (Santa Barbara, USA).