/Léčba krevní plasmou

Metoda ACP, rovněž známá jako PRP, je metoda využívající autologní kondiciované krevní plazmy. Injekční aplikace vlastní upravené krevní plazmy je novou biologickou metodou pro léčbu ve stomatologii. Léčba metodou ACP využívá protizánětlivé a růstové faktory z lidské krve, které mají pozitivní vliv na hojivé a regenerační procesy. Koncentrované protizánětlivé a růstové faktory v upravené krevní plazmě podporují hojivé a regenerační pochody poškozených tkání, zlepšují a výrazně podporují stav tkání po extrakci (vytržení zubu/ů). Podílí se na novotvorbě doplněné kosti po implantaci, umožní doplnit měkkou tkáň v dutině ústní pro ochranu zubu.