/Lupové brýle nahrazeny mikroskopem

/Lupové brýle nahrazeny mikroskopem

Naši pacienti v zubní ordinaci v Liberci již byli během svého ošetření seznámeni s používáním lupových brýlí, které pacientovy přinášely, z hlediska zkvalitnění péče, mnoho výhod. Tím jak se stomatologie vyvíjí, se začaly při ošetření používat mikroskopy. A tak jsme ani my nezůstali pozadu a od prosince 2014 jsou téměř všechny výkony prováděny touto optikou. Opět jsme se zaměřili na kvalitu a prestiž mezi mikroskopy. Používáme přístroj německé filmy Leica, jejíž vědecké kořeny najdeme již v roce 1869. Na rozdíl od našich kvalitních brýlí Heine (opět made in Germany) se mikroskop liší zejména svým rozlišením. Lupové brýle disponovaly 4,5x zvětšením a mikroskop pracuje se zvětšením 6x až 40x. Zvětšení je možné plynule měnit, což umožňuje velkou flexibilitu pro lékaře. Každé ošetření je totiž jinak náročné na zvětšení. Obecně platí, že čím větší rozlišení, tím přesnější práce, a zejména šetrnější přístup. Lékař se nemusí zbytečně zbavovat zdravé tkáně, protože má dokonalý přehled nad tím, kde je hranice mezi zdravou a poškozenou tkání. Zubní ordinace v Liberci vyniká opět svým vysokým standardem ošetření.

/Záchovná stomatologie

Při odstraňování zubního kazu je velmi důležité odstranit veškerou kariézní hmotu (=kaz), aby budoucí výplň měla co největší životnost. Stejně tak je velmi důležité, aby okraje výplně byly přesné a těsné. Velké rozlišení umožní lékaři lehce kontrolovat veškeré, i špatně přístupné okraje výplně, a to v jednotkách mikrometrů.

/Endodoncie

Největšího rozlišení je ale zapotřebí při endodontickém ošetření kořenových kanálků. Systém kanálků je u každého zubu bohužel velmi variabilní. Ani rentgenový snímek nám nezaručí, že jsme objevili všechny zubní kanálky. V případě, kdy nedojde k ošetření všech infikovaných kanálků, se kvalita ošetření velmi sníží, neboť zde přetrvává infekce, která časem může vyústit v zánět s horšími následky, až ztrátou zubu. Jen největší rozlišení lékaři umožní sledovat veškeré indicie, které ho navedou k odhalení dalšího zubního kanálku a k lepšímu výsledku celého ošetření.

/Protetika

Při preparaci na různé druhy náhrad (inley, oley, korunka, atd.) je velmi důležité mít co nejpřesnější kontakt zubu s náhradou. Toho se docílí tím, že lékař na zubu napreparuje velmi přesný a hladký schůdek v blízkosti dásně. Toto je velmi těžké provést zejména v zadní oblasti chrupu, kde není dostatek světla.  S velkým zvětšením a intenzivním světlem získává lékař dokonalý přehled a záruku dokonalé přesnosti.

Toto je jen malý výčet výhod ošetření pod mikroskopickou optikou. Mezi další výhody patří zejména lepší komfort pro pacienta i pro lékaře či možnost provádět snímky přímo z mikroskopu.

/Ukázkové aplikace