/Výplně zubů

Oproti amalgámu je kompozitní zubní výplň esteticky vhodnější (výplň se barevně shoduje se zubem) a díky minimální preparaci (vrtání) je odstraněn pouze kaz, nikoli zdravá zubní tkáň. Co se týče mechanických vlastností (tvrdost, odolnost proti rozlomení) je kompozitní výplň s amalgámem srovnatelná. Její nevýhodou je časová náročnost aplikace, čemuž odpovídá i vyšší cena. V naší ordinaci standardně používáme tzv. caries detector, který nám zcela spolehlivě ukáže, zda je kaz ještě přítomen. Zub je poté případně dočištěn, a tak se nestane, že pod výplní vznikne kaz. V mnoha případech použijeme pro dočištění i ozon. Kompozitní výplně zhotovujeme výhradně za použití tzv. kofrdamu (viz obrázek), tedy speciální blány pro zajištění dokonale suchého operačního pole. Tímto jsme schopni zaručit nejen velkou přesnost výplní, ale také jejich dlouhodobou trvanlivost. Při prepraci a zhotovování výplní používáme operační mikroskop Leica s LED světlem umožňující až 40násobné zvětšení. To zaručí výrazné zvětšení operačního pole a zajistí vysokou přesnost a detailnost při preparaci a dlouhodobou funkčnost výplně.