/Zuby moudrosti – extrakce

Zuby moudrosti mohou jednak svým špatným růstem, ale i častými záněty v jejich okolí způsobit velké problémy a bolest. Jejich význam pro rozmělnění potravy je minimální a co je velmi důležité, znesnadňují čištění sousedních zubů. Z toho důvodu se dnes řada odborníků kloní k názoru, že zuby moudrosti (osmičky) je lépe vytáhnout (extrahovat), i když jsou do úst zcela prořezané. Zuby moudrosti bývají často velmi nešťastně uloženy v čelisti, a proto by mělo být jejich vytažení svěřeno do rukou odborníků.

V našem centru provádíme i chirurgické extrakce (=vytržení) těchto zubů.

K precizní diagnostice zubů moudrosti nám slouží moderní 3D RTG přístroje.