/Paradontologie

Úspěšně léčíme parodontitidu, a to nejen díky novým poznatkům, ale i díky přístrojovému vybavení. Pravidelná školení, kterých se lékař účastní, zvyšují jeho odbornost a přehled o možných formách léčby. Někdy je léčba velmi jednoduchá, jindy déletrvající. V naší ordinaci jsme úspěšně vyléčili desítky pacientů. Uvědomujeme si, že parodontitida je komplexní onemocnění, které kromě jiného vyžaduje intenzivní profesionální hygienu, proto jsme zřídili samostatné pracoviště dentální hygienistky.