/Dentální hygiena zahrnuje

Co je to dentální hygiena?

Je to systém, který udržuje Vaše zuby a dásně v plném zdraví. Důležitost dentální hygieny spočívá v prevenci onemocnění zubů a dásní, jejím cílem je tedy minimalizovat přítomnost zubního plaku. Úroveň ústní hygieny zároveň odráží i přístup pacienta k vlastnímu chrupu a dutině ústní. Tento systém se skládá z domácí péče, profesionální péče a individuální terapie. Proč je pro mne důležitá?

Proč je pro mne důležitá?

Na prvním místě není, jak se mnozí mylně domnívají, „atraktivní úsměv“, ale orální zdraví, které je klíčem k obecnému zdraví. Návštěvou u dentální hygienistky předcházíme i případnému zápachu z úst. Spolu s plakem jsou během ošetření odstraněny i bakterie, které mohou svou přítomností vyvolat jiná celková onemocnění, tj. cukrovku, infarkt myokardu, onemocnění cév. Nejdůležitější je ovšem si uvědomit, že veškeré problémy ve Vašich ústech jsou způsobeny nedostatečnou či špatnou hygienou.

Kolikrát ročně absolvovat ošetření?

Při kvalitní a pravidelné péči stačí pacientům navštěvovat naši ordinaci dentální hygieny 2× ročně. Pokud patříte mezi orthodontické pacienty s fixními rovnátky, doporučujeme návštěvy 4× ročně. Co se týká pacientů s implantáty, je v tomto případě ošetření doporučováno 3× ročně. Jiná situace je v případě, kdy Vaše dutina ústní vykazuje známky onemocnění, potom je recall (opakovaná návštěva) indikován individuálně. Co můžete očekávat od profesionální dentální hygieny?

Co můžete očekávat od profesionální dentální hygieny?

Největším překvapením pro Vás asi bude první pohled do zrcadla. Vaše zuby jsou viditelně lesklé, světlejší, hladké a Váš úsměv zářivější. Ale z profesionálního hlediska Vám byl odstraněn z povrchu zubu plak, zubní kámen, pigmenty. V případě nutnosti je prováděna i úprava nevyhovujících výplní.

Co mne při ošetření čeká?

V první řadě Vám provedeme iniciální terapii, tj. zhodnocení stavu dutiny ústní pomocí „indexů“. Ty nám pomohou při stanovení následné péče. Ve většině případů je provedeno odstranění zubního kamene, airpolishing, vyleštění zubů profylaktickou pastou, remineralizace. Pokud lékař doporučí, je provedena laserová detekce zubního kazu. Celé ošetření končí poučením pacienta o důležitosti ústní hygieny a instruktáží vhodné techniky čištění zubů. Následně Vám budou vybrány pomůcky tzv. „na míru“, které si odnesete přímo z ordinace.

Co zahrnuje?

Dentální hygiena zahrnuje:

  • vyšetření stavu dásní a chrupu, při kterém je detekována přítomnost poddásňového a naddásňového zubního kamene, zubního plaku a parodontálních kapes
  • odebrání osobní anamnézy,
  • odstranění zubního kamene piezoultrazvukovým přístrojem AIRFLOW® Prophylaxis Master,
  • odstranění pigmentů a zubního plaku přístrojem AIRFLOW® Prophylaxis Master,
  • vyleštění zubů jemnou profylaktickou pastou obsahující minerální látky, které povrch zubů vyhladí a uzavřou mikropraskliny,
  • ohlazení zubů, mezizubních prostorů malých a velkých stoliček rotačním interdentálním kartáčkem,
  • ostřené zuby jsou potřeny minerálním krémem obsahujícím vápník a fosfor.
  • V této první návštěvě jsou pacientovi zaměřeny mezizubní prostory a doporučen mezizubní kartáček (není v cenové kalkulaci).
  • Součástí této terapie je ukázka správné techniky čištění, výběr dentálních pomůcek (nejsou v cenové kalkulaci) a výživová doporučení.
  • Cena zahrnuje ošetření obou čelistí v jedné návštěvě.

Cena iniciální dentální hygieny: 3100 Kč
Opakováná dentální hygiena: od 1890 Kč

Ceny zahrnují obě čelisti.

Kdo je dentální hygienistka?

Je to absolventka poměrně nového oboru v oblasti stomatologické péče a je nedílným členem stomatologického týmu. Jejím úkolem je motivovat pacienta k pravidelné a systematické péči. Praktickou činností je odstraňování supragingiválního a subgingiválního kamene a vyhlazování kořene zubů. Dentální hygienistka je mimořádně prospěšným pomocníkem zubního lékaře. Její místo je v moderním stomatologickém týmu nenahraditelné.

Věková hranice pacientů?

Je v podstatě stejná jako u zubního lékaře. Od malých dětí s právě prořezanými dočasnými zoubky až po seniory s protetickými náhradami.

Co je to gingivitis?

Jedná se o zánět dásně. Můžeme jej rozdělit na akutní a chronický. Vzniká mechanickým drážděním a přítomností zubního plaku.

Co je to parodontitis?

Jedná se o zánětlivé onemocnění všech tkání parodontu. Jsou přítomny parodontální kapsy a dochází k ústupu alveolární kosti.

Jaký význam má námi provedená fluorizace?

Jejím základním úkolem je prevence zubního kazu. Při profesionální remineralizaci jsou aplikovány preparáty s vyšším obsahem vápníku a fosforu, než mají preparáty běžně dostupné pro širokou veřejnost. Krém je aplikován přímo na již očištěné zuby a nechá se působit. Následně po nanesení je pacientovi doporučeno 1 hodinu nejíst, nepít, nekouřit.

Co znamená laserová detekce zubního kazu?

Provádí se pomocí laserové kamery DiagnoCam. Při vyšetření každého zubu na monitoru PC přesně vidíme zubní kaz, i v mezizubním prostoru. Tato technika doplní RTG snímek, na kterém nemusí být kaz v mezizubním prostoru ještě viditelný. Následně jsou případné kazy ošetřeny zubním lékařem.

/Pojmy

Iniciální terapie – provedení testů, jejíž pomocí stanovíme následnou péči dentální hygieny.

API – aproximal plaque index, slouží ke zjištění přítomnosti zubního plaku.

PBI – papilla bleeding index, slouží ke zjištění stupně zánětu dásně.

CPITN – community periodontal index of treatment needs, slouží ke zjištění přítomnosti supragingiválního a subgingiválního kamene, hloubky parodontální kapsy a stanovení léčby.

OZK – odstranění zubního kamene dentální hygienistkou, jak nad dásní ( supra-) i pod dásní ( sub- ). Provádí se ručními nástroji, tak i pomocí piezo ultrazvukového přístroje.

Airpolishing – odstranění pigmentů z povrchu zubu pomocí speciálního prášku tlakem vody a vzduchu.

Profylaxe pastou – vyleštění povrchu zubu speciální pastou, pomocí gumového kalíšku či měkkého kartáčku.

Zubní plak – mikrobiální bílý povlak pokrývající zub v místě s nedokonalým samoočišťováním při nedokonale prováděné ústní hygieně. Obsahuje mikroorganismy a bakterie, které jsou rizikové pro tvorbu zubního kazu.

Zubní kámen – vzniká zmineralizováním zubního plaku. Nejvíce jej nacházíme v místech vývodu slinných žláz či místech, která jsou špatně čištěna.

Chobot – kapsa, která vzniká netěsností dásně, která je způsobená zánětem dásně. Obsahuje zubní plak a zubní kámen.

Motivace – podstatou je pacientovi na dentální hygieně vysvětlit jaká onemocnění a komplikace se mohou vyskytnout v dutině ústní při špatné a nedůsledně prováděné domácí péči.

Instruktáž – je zcela individuální, prováděná dentální hygienistkou. V podstatě jde o poučení pacienta jak správně používat námi vybrané pomůcky a jaká technika čištění je pro něj vhodná.

Dentální pomůcky – zubní kartáček, mezizubní kartáček, solo kartáček, zubní pasta, ústní vody, dentální nit, superfloss, Tooth Mouse, plaková tableta. Pro větší komfort je možné zakoupit všechny dentální pomůcky za bezkonkurenční ceny přímo v naší ordinaci v Liberci.