/Dětští pacienti

Dětské pacienty ošetřujeme s respektem a na vyšetření je připravujeme. Hrou na zubaře jim krok po kroku ukazujeme, jak bude vyšetření probíhat. Vyšetření neprovádíme pod tlakem ani pod násilím. Zoubky opravujeme stejně jako dospělým pod kofrdamem, rengenové snímky jsou i u dětí důležitou součástí preventivní prohlídky.

U nespolupracujících pacientů (starších 5let) nabízíme ošetření v hluboké analgosedaci. Momentálně přijímáme pouze děti našich pacientů, akutní bolest cizích pacientů jsme ale většinou schopni vyřešit.