Ozón

Ozón je plyn generovaný přístrojem ProZone firmy W&H, který se používá ke 100% usmrcení bakterií. Použitím ozónu je minimalizován vznik zubního kazu pod nově zhotovenými výplněmi a protetickými pracemi, v zubním kanálku při endodontickém ošetření či po chirurgických zákrocích v rámci desinfekce.