DiagnoDent

DiagnoDent je moderní zobrazovací metoda sloužící k detekci zubního kazu. Pracuje s laserovým paprskem (vlnová délka 655nm), který na základě rozdílné fluorescence zdravé a kazivé zubní tkáně rozezná stupeň poškození zubu kazem. DiagnoDent ani DiagoCam nepracuje s ionizujícím zářením, a proto se může používat u těhotných žen a dětí.
Více o našich nových technologiích – mikroskop, VistaScan, DiagnoCam a DiagnoDent si můžete přečíst v našich článcích.